Kaj pomeni specifikacija na vlečni kljuki?

 
Kaj pomeni D vrednost?
 
D vrednost na vlečni kljuki je pomemben tehnični parameter in predstavlja osnovo za preračun dovoljene teže tovora.
 
Teža obremenitve avtomobila
 
Teža obremenitve pomeni vertikalno delovanje sile na kroglo vlečne kljuke. Definirane vrednosti se nanašajo izključno na ustrezne vlečne kljuke. Teža obremenitve avtomobila je navedena ali v prometnem dovoljenju ali v navodilih za uporabo avtomobila.

 
Vlečna kapaciteta
 
To je obremenitev, ki se lahko pritrdi na vlečno vozilo. Proizvajalci avtomobilov določijo ustrezna vlečne zmogljivosti za vsako vrsto vozila.
 
Ostale vrednosti na specifikacijski tablici

 
Vlečna kljuka z identifikacijsko tablico, specifikacije v skladu z direktivo R55
 
1. vrsta vlečna kljuka z vlečno kroglo premerom 50 mm
2. številka odobritve = številka, ki jo da odobritveni organi po dinamičnem preskusu 2 milijona ciklov na preskusni napravi
3. homologacijska številka, ki jo da država članica EU
4. številka tipa = referenčna številka za odobritev
5. sklic = poslovna sklic na vlečno kljuko
6. serija = proizvodni teden vlečne kljuke
7. D - vrednost = ( TLW x MTW ) / ( TLW + MTW ) x 9,81 v N
 TLW = Skupaj naložena teža (vozilo)
 TRW = Skupaj kotalna teža (vozilo + prikolica )
 MTW = Največja masa za vleko ( MTW = TRW - TLW )
8. najvišja navpična obremenitev S = največja statična obremenitev na vlečno kroglo določena s strani proizvajalca avtomobila

 

Oglejte si tudi
- Vlečne kljuke – Montaža po celi Sloveniji. Že v 3 delovnih dneh. - Vlečne kljuke Aragon - TowCar - Vlečne kljuke Bosal